23948sdkhjf

Fordelen med tilbakekjøp av hardmetall er resirkulering

| Medlemsnyhet | Bedrift Sandvik Coromant

Produktkretsløp er en vinn-vinn-løsning for både bærekraft og bedrifter.

Wolfram Bergbau og Hütten i Østerrike er en del av Sandvik-gruppen og en av verdens største wolframprodusenter. Metallet er en viktig ingrediens i Sandvik Coromants fullhardmetallverktøy, og de gjenværende reservene av materialet er anslått til cirka sju millioner tonn — eller 100 års forbruk. Tilgang til primære råstoffer er nøkkelen til å opprettholde posisjonen til Wolfram Bergbau, men anlegget investerer også i hardmetallverktøy som allerede er produsert. Her forklarer Jill Glynn, sjef for kommersielle tjenester hos Sandvik Coromant, verdensledende innenfor metallbearbeiding , hvordan produsentene kan få mest mulig ut av sine eksisterende aktiva.

 Hvorfor utvinne mer enn nødvendig? Ifølge ClimateWorks, en offentlig ideell stiftelse som arbeider for å finne de beste praktiske løsningene for å hjelpe organisasjoner til å redusere CO2-forbruket sitt, er den sirkulære økonomien “et system der materialstrømmen,  bestående av biologiske og “tekniske” næringsmidler, er satt opp for å fortsette å sirkulere med høy kvalitet og komme trygt tilbake i biosfæren, og på den måten levere verdi mot minst mulig forbruk av energi og fysiske ressurser”.

 Fullstendig sirkel

Den sirkulære økonomien gir ikke bare miljømessige fordeler. Når Sandvik Coromants verktøy mister sin unike skarphet, er det lett å kassere dem fordi de ikke kan brukes mer. Men materialene som ble brukt til å lage disse verktøyene, er fremdeles verdifulle.

 Fra et grønt perspektiv krever det å produsere nye verktøy av resirkulert hardmetall, 70 prosent mindre energi enn å produsere dem med nye råmaterialer. Produksjonen blir også mer bærekraftig, og bruk av resirkulerte materialer slipper ut 40 prosent mindre karbondioksid sammenlignet med å starte fra scratch.

 Når en ny prosess blir introdusert, avhenger suksessen ofte av den nye metodens evne til å tilfredsstille de forretningsmessige behovene. En sirkulær tilnærming takler utfordringer med global bærekraft og løser samtidig et problem som de fleste kunder ønsker å bli kvitt — nemlig avfall.

 Overvåkning av hele livssyklusen til et produkt gir bedriftene bedre kontroll over sine aktiva. Denne kontrollen betyr at et selskap effektivt kan gå gjennom kostnadene sine, samtidig som de hjelper kundene, som vil ha fordel av å selge brukte produkter, og på den måten skapes et leverandørforhold som ikke opphører når det opprinnelige kjøpet er avsluttet.

 Tilbakekjøp

 95 prosent av et brukt hardmetallverktøy kan resirkuleres. Av dette hardmetallet utgjør wolfram cirka 75 prosent. Wolfram Bergbau-anlegget har utviklet en intern resirkuleringsprosess, som Sandvik Coromants kunder over hele verden kan benytte seg av.

 Sandvik Coromant sørger for innsamling av kundens brukte hardmetallverktøy, før de transporterer dem til anlegget. Der foretas en røntgenfluorescensanalyse ved bruk av et skanningsystem som bestemmer sammensetningen av de mottatte verktøyene. Etter en første knusing blir de pulveriserte verktøyene til et hardmetallpulver.

 Deretter gjennomgår dette pulveret en kjemisk rensing, som bidrar til å hente ut materialer som har de samme egenskapene som det wolframet som opprinnelig fantes i wolframgruvene. Tilleggselementer i det sementerte hardmetallet behandles også bærekraftig. For eksempel blir kobolt som gjenvinnes fra de brukte verktøyene, sendt til en tredjepart for resirkulering.

 Hardmetallverktøy fra alle produsenter tas i mot i Sandvik Coromants resirkuleringsprogram, uavhengig av størrelse, industri og sted.

 Lengre levetid

 For å opptre som ansvarlige partnere, må bedrifter inkorporere resirkulering i sin strategi for aktivastyring. Et annet miljøvernhensyn er å levere fullhardmetallbor som gir bedre prosessikkerhet under maskinering av krevende materialer.

 Innenfor de fleste industrigreiner der boring spiller en nøkkelrolle i produksjonen, fokuseres det på levetid. Hvor lenge vil dette verktøyet vare? Mange stiller seg dette spørsmålet fra et kostnad per hull perspektiv, men et holdbart verktøy er også viktig for dem som ønsker å forlenge produktets brukstid sett fra et miljøperspektiv.

 Under utviklingen av sitt nyeste tilskudd til produktserien CoroDrill® 860 med -GM-geometri har disse betraktningene stått i forgrunnen. Verktøyet er mye mer motstandsdyktig mot slitasje enn forgjengeren CoroDrill® R840, takket være avansert geometri og en unik kvalitet som fører til lengre levetid.

 Sandvik Coromants reslipingstilbud optimerer verktøyets levetid og ytelse, og sørger for den samme geometri for ypperlig prosess-sikkerhet. For å oppnå lengre levetid må verktøyene kunne gjennomgå flere vellykkede reslipinger. CoroDrill 860-GM sørger ikke bare for markedsledende ytelse, men ettersom konstruksjonen gjør verktøyet mer slitesterkt, maksimeres tilgjengelig verktøylevetid. Med en anbefaling om tre reslipinger per bor, leverer CoroDrill 860-GM i realiteten fire verktøy i én enkelt løsning. Når levetiden er slutt, kan verktøyet gå inn i Sandvik Coromants resirkuleringsprogram, og sørge for økonomisk avkastning på kundens opprinnelige investering.

 Wolfram Bergbau viser at aktivastyring ikke opphører etter innkjøpet. Produsenter må ta hensyn til hele livssyklusen til produktene, både når det gjelder bærekraft og lønnsomhet. Mens resirkuleringsordninger kan redusere karbonutslippet og styrke kundeforholdet, må produsentene også arbeide med levetiden til verktøyene de lager, en økning her vil gjøre bedriften enda mer bærekraftig.


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Send til en kollega

0.109