23948sdkhjf

Syv tips for vellykket EMC-testing

| Medlemsnyhet | Bedrift Nemko AS

-

Du har investert måneder med arbeid og mye ressurser i design og utvikling av ditt innovative elektroniske produkt. Men akkurat når du forventer at det harde arbeidet er over, vil testing for samsvar med kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) identifisere noen kritiske problemer med produktet ditt som du aldri hadde forventet. 

Så i stedet for å forberede deg på å lansere det nye produktet ditt på markedet, står du nå overfor flere uker (eller måneder!) med produkt-redesign for å møte disse kravene, pluss en ny runde med testing. Auda!

Å designe et produkt som oppfyller kravene til EMC-testing krever god planlegging. Men god planlegging kan du identifisere EMC-relaterte problemer tidlig og designe enheten din for å løse disse problemene.

Så vi vil gjerne dele syv tips som du kan bruke i produktutviklingsprosessen for å sikre vellykket EMC-testing på første forsøk.

1. Definer tiltenkt bruk og bruksmiljø for enheten

EMC-kravene kan variere betydelig mellom et elektronisk produkt beregnet for bruk av forbrukere i hjemmet vs. et som skal utføre kritiske funksjoner i et helsemiljø.

Og produkter tiltenkt enkelte bruksmiljøer, som industrielle omgivelser der svært eksplosive gasser brukes, må møte langt strengere EMC-kriterier for å minimere risikoen for eksplosjon eller brann.
Riktig EMC-design begynner med å definere hvor og hvordan produktet ditt skal brukes.

2. Identifiser målgruppene og markedene dine

Når du har definert den tiltenkte bruken av produktet ditt og dets tiltenkte bruksmiljø, er neste trinn å bestemme hvor du vil markedsføre produktet ditt.

EMC-forskrifter i EU, USA og andre store jurisdiksjoner kan variere på små, men viktige måter. Å forstå likhetene og forskjellene i gjeldende regulatoriske krav kan hjelpe deg med å designe ett enkelt produkt som oppfyller alle disse kravene, i stedet for å utvikle ulike modeller for individuelle land.

3. Integrer testing tidlig i utviklingsprosessen

Testkrav og testing bør integreres i produktutviklingsarbeidet så tidlig som mulig i prosessen. Ideelt sett inkluderer dette utvikling av en testplan som lar deg evaluere ulike komponentdeler og design for EMC-kompatibilitet i prototypestadiet.

Tidlig testing kan hjelpe deg med å velge de riktige komponentene for produktet ditt og erstatte de som enten er ikke-kompatible eller som kompromitterer den samlede EMC-integriteten til det ferdige produktet.

4. Bevisstgjør deg på driftsmåter og ytelseskriterier

I noen tilfeller vil et elektronisk produkt utstråle ulike nivåer av elektromagnetisk stråling, avhengig av i hvilken modus det opereres på. Tidlig testing lar deg identifisere slike variasjoner som direkte kan tilskrives disse forskjellige modusene, og å bestemme i hvilken grad utslipp i slike moduser kan overskride tillatte grenser.

Denne informasjonen kan deretter brukes til å begrense eller forhindre bruken av produktet i slike instillinger.

5. Vær til stede når den formelle testingen starter

Selv i en tid hvor mange av oss jobber eksternt, kan de fleste testlaboratorier gi deg virtuell tilgang slik at du kan se testingen i sanntid, stille spørsmål til testpersonell og identifisere potensielle rettinger som kan føre til at produktet møter de gjeldende krav.

Enten du er vitne til testingen personlig eller eksternt via datamaskinen din, bidrar din tilstedeværelse under testprosessen til å sikre at du får størst mulig verdi for testinvesteringen din.

6. Forbered deg på testfeil

Vår erfaring er at frekvensen av EMC-testfeil kan være så høy som 80 % for visse typer enheter. Men testfeil er akkurat poenget med å gjennomføre testing i utgangspunktet. Tross alt viser testfeil deg hva som ikke fungerer, og hjelper deg til å bedre forstå potensielle samsvarsproblemer som kan utgjøre en vanskelig  veisperring for planene dine.

Det gir deg også muligheten til å utforske ulike løsninger, hvorav noen faktisk kan resultere i betydelige forbedringer i enhetens funksjonalitet eller redusere kostnadene dine.

7. Sørg for at evt. mangler blir håndtert umiddelbart

I likhet med det forrige tipset, iverksett tiltak for å så raskt som mulig løse eventuelle problemer med manglende samsvar og andre utfordringer identifisert under EMC-testing. Å gjøre det kan bidra til å fremskynde retestingsprosessen og gi en problemfri og vellykket regulatorisk gjennomgang og godkjenning.

 

EMC-testing kan være en kostbar og tidkrevende prosess. Og problemer som kan forebygges under testing kan avspore planene dine for å gå til markedet, samt at det kan kreve betydelige ekstra investeringer av tid og ressurser.

Men ved å følge tipsene vi har skissert her og integrere EMC-hensyn tidlig i planleggingsprosessen, kan du redusere sannsynligheten for uventede EMC-relaterte problemer betydelig.

Vil du vite mer om EMC-testing eller hvordan du kan integrere testing tidlig i utviklingsprosessen?

Les mer om testing og sertifisering for EMC her!

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Nemko AS

Philip Pedersens vei 11
1366 Lysaker
Norge
Nemko AS

Kataloger mm.

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.125