23948sdkhjf

Oljerenhet - Filter i et hydraulikksystem

| Medlemsnyhet | Bedrift Lekang Filter AS

Valg av riktig filter og tilstrekkelig filtrering i et hydraulikksystem er helt avgjørende for å oppnå krav til oljerenhet for deg som ønsker en effektiv produksjon uten kostbare driftsstopp.

De ulike filtrene i et hydraulikksystem beskytter hydraulikksystemet mot forurensninger. Enten forurensningene kommer fra omgivelsene utenfor hydraulikksystemet eller oppstår inne i hydraulikksystemet, vil den skade smøreoljen, komponenter og føre til kostbare driftsstopp.

Lekang Filter har satt søkelyset på filter og filterløsninger i et sunt og moderne hydraulikksystem:

SUGEFILTER
Sugefilteret forhindrer at store partikler (100-200 µm) fra oljetanken trenger inn i oljekretsen, og er en form for grovfiltrering. Sugefilter monteres normalt mellom pumpen og innløpsrøret for å beskytte pumpen.

TRYKKFILTER
Trykkfilter har en finhet mellom 3 og 25 µm og kan beskytte hele systemet, en del av systemet eller bare en spesifikk komponent på trykksiden. Trykkfilteret er ofte finfilteret som er med på å holde hydraulikkoljen ren i henhold til gjeldende krav og miljø.

RETURFILTER
Returfiltrering er den vanligste formen for filtrering av væsker og skjer på retursiden, før hydraulikktanken eller på selve tanken.

ÅNDINGSFILTER
Åndingsfilteret renser luften for faste partikler før den kommer inn i oljetanken. Luften kan være svært forurenset på grunn av støvete omgivelser. Det finnes pustefilter som fjerner både faste partikler og fuktighet, noe som reduserer oksidasjonsprosessen betydelig. Like viktig er det også at åndingsfilteret fjerner både lukt og fukt fra omgivelsene utenfor hydraulikksystemet.

OFF-LINE FILTER
Med off-line filtrering blir oljen pumpet ut av hovedsystemet med en ekstern pumpe, noe som gjør det mulig å filtrere oljen selv om hovedsystemet ikke er i drift. Det er enkelt å bytte filterelementer, og dette kan også gjøres uten å stoppe hovedsystemet.

BY-PASS FILTER
By-pass filtrering henter olje fra hovedsystemet og fungerer som en sidestrøm. Etter at oljen er filtrert, går den tilbake til oljetanken. Mengden olje som blir filtrert er ubetydelig, slik at filtreringen ikke påvirker driften av hovedsystemet. Ved å bruke filterelementer med lavere finhet, kan man oppnå en høyere oljerenhet.

FILTERTRALLER
Mobile filtertraller kan enkelt kobles til et hydraulikksystem for ekstra filtrering når det oppstår ulike behov. Det kan være aktuelt når oljeprøvene viser for høye verdier av vann og partikler, ved påfylling av ny olje, ved opprensing etter en driftsstans og ved tømming av systemet.

 HÅNDBOK I OLJERENHET 

Lekang Filter har laget en Håndbok i oljerenhet for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje. Valg av filter og riktig bruk av filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader.

Last ned håndbok i oljerenhet gratis her 

Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, haf@lekangfilter.no

Lekang Filter produkter for hydraulikk og smøreolje 

Lekang Filter produkter for tilstandsovervåking av hydraulikk og smøreolje

Medlemsnyhet

Bedrift
Lekang Filter AS

Gamle Hobølvei 11
1550 Hølen
Norge
Lekang Filter AS

Bilder & videoer

filter i et hydraulikksystemtrykkfilter hydraulikkoff-line filter hydraulikk

Send til en kollega

0.128