23948sdkhjf

Undersøkelse av alternative anlegg til avlufting av spedevan

| Medlemsnyhet | Bedrift Process Engineering Norge AS

I Trekantområdet i Danmark blir en stor del av fjernvarmen produsert på Skærbækværket av Ørsted. Les mer om prosjektet, hvor Process Engineering har stået for undersøkelse av alternative anlegg til avlufting av spedevann.

En stor del afv fjernvarmen i Trekantsområdet blir produsert av Ørsted på Skærbækværket i Skærbæk. I tillegg til fjernvarme produseres det også spedevann på Skærbækværket. Spedevann blir avluftet i et eksisterende avlufteranlegg ved et undertrykk på ca. 0,7 bar og ca. 70 grader. Resultatet er avluftet vann med et meget lavt oksygeninnhold som tiltak mot korrosion i fjernvarmerørene.

Avluftning av den store mengde spedevann foregår i dag ved oppvarming av vannet med fjernvarme. Ørsted har et røykgass kondenseringsanlegg, som eventuelt med fordel ville kunne bidra til oppvarmingen slik at fjernvarmeforbruket i avluftningsprosessen kunne reduseres. Ørsted ønsket å undersøke en annen teknologi som alternativ til dette.

Process Engineerings rolle i prosjektet var beregning av CAPEX og OPEX med henblikk på identifikasjon av det mest fordelagtige alternativ.

Prosessen
Process Engineering ble leid inn som konsulent for å undersøke tre alternativer:

  1. Ombygge det eksisterende avluftningsanlegg modernisert til automatisk drift
  2. Benytte en membranteknologi og varme fra røykgass kondenseringsanlegget
  3. Ombygge det eksisterende avluftningsanlegg og benytte varmen fra røykgass kondenseringsanlegget sammen med fjernvarme

Prosjektet strakte seg over 1 måned med en konsulent fra Process Engineering, som utarbeidet varmebalanser, beregnet alternativenes årlige varme- og elforbruk, hadde kontakt til leverandører av rørsystemer, varmevekslere og membrananlegg, samt anlegg til produksjon av ren Nitrogen.

I samarbeide med kunden ble det avholdt ukentlige koordineringsmøter, hvor det ble gjort status på mellomresultatene og det videre forløp. Det resulterte i en beregningsrapport og en presentasjon med resultater av undersøkelsen av de tre alternativer samt en oppsummering til beslutningstakerne.

Leveranse og omfang av prosjektet
Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholdt:

  • Rapport og presentasjon
  • PFD (Process Flow Diagram)
  • Varme- og massebalanse
  • CAPEX og OPEX
  • Sammenligning av alternativer

Medlemsnyhet

Bedrift
Process Engineering Norge AS

Grensesvingen 9
0582 Oslo
Norge
Process Engineering Norge AS

Send til en kollega

0.095