23948sdkhjf

CE-merking av biomasseanlegg

| Medlemsnyhet | Bedrift Process Engineering Norge AS

I Kalundborg i Danmark ligger Asnæsværket som tidligere var et av Danmarks største kullfyrte kraftvarmeverk. Les mer om prosjektet, hvor Process Engineering har stået for ce-merking af biomasseanlegget.

Biomasseanlegget på Asnæsværket i Kalundborg har tidligere vært et av Danmarks største kullfyrte kraftverk. For å redusere CO2-utslipp og dermed bidra markant til den grønne omstilling, mottok Ørsted A/S støtte fra Energistyret for å konvertere anlegget fra å benytte kull til å benytte treflis.

Men før det nye, konverterte anlegg kunne tas i bruk skulle det CE-merkes for å overholde Maskindirektivets krav om helse og sikkerhet, samt ha utarbeidet teknisk dokumentasjon.

Process Engineerings rolle i prosjektet var å gjennomgå den eksisterende dokumentasjon og CE-merke anlegget for å sikre at det i dag lever opp til de gjeldene direktiver og standarder.

Prosessen
CE-merkingen av biomasseanlegget bestod av fire faser:

  • Granskning av oppgavens omfang for CE-merkingen av anlegget.
  • Sjekke dokumentasjonen i det tekniske dossier og utarbeide den overordnede risikovurderingen for anlegget.

Dokumentasjonen inneholder maskinbeskrivelse, tegninger (2D, 3D og PID), komponenter, beregninger, styringsbeskrivelser, risikovurdering, tekniske rapporter, testrapporter, bruksanvisning, overensstemmelseserklæringer (direktiver og standarder) og CE-merking på komponenter og units.

Risikovurderingen ivaretar avgrensinger, VKHS, grenseflater og action log.

  • Utarbeide overensstemmelseserklæring
  • CE-merkings skilt

To av våre medarbeidere utførte prosjektet hos Asnæsværket i Kalundborg i samarbeide med en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og sikkerhetsansvarlig fra Ørsted og en elektriker fra en annen leverandør.

Vi hadde tett samarbeide med kunden og avholdt statusmøder hver uke for å følge opp på prosjektets fremgang. Samtidig var alle i arbeidsgruppen med i utarbeidelsen av risikovurderingen, noe som er en fast prosedyre i arbeidet med CE-merking.

Leveranse og omfang av prosjektet
Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholdt:

  • Sjekke dokumentasjon til CE-merkingen
  • Risikovurdering av grenseflater mellom units på anlegget
  • Utarbeidelse av overensstemmelseserklæring
  • Utarbeidelse av CE-merkingsskilt

Medlemsnyhet

Bedrift
Process Engineering Norge AS

Grensesvingen 9
0582 Oslo
Norge
Process Engineering Norge AS

Send til en kollega

0.047