23948sdkhjf

Lekang Filter om forurensninger i et hydraulikksystem

| Medlemsnyhet | Bedrift Lekang Filter AS

Les hva som skjer når vann, luft og partikler finner veien inn i et hydraulikksystem. Lekang Filter deler et utdrag fra sin nye Håndbok i oljerenhet.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger. Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger vil skape problemer som defekte komponenter, redusert effekt i systemer, nedetid og ikke minst høye driftskostnader. 

Faste partikler
Faste partikler er som regel en type forurensning som ikke løser seg opp i olje eller andre væsker. Harde partikler (som metall, sand, gummi, salt og iskrystaller) forårsaker forurensninger i tanken,
defekte pakninger, tette ventiler, økt oksidasjon og forringelse av olje

Oksidasjon
En av hovedårsakene til nedbrytning av hydraulikkolje er oksidasjon, en kjemisk reaksjon mellom oksygen og hydrokarbon-molekyler i oljen. Oksidativ nedbryting av olje måles i «Acid Number» (AN) eller «Total Acid Number» (TAN). Måltallet viser mengden kaliumhydroksid (KOH) i milligram som er nødvendig for å nøytralisere syrene i et gram olje. Typiske tegn på oksidasjon er at oljen blir mørkere og at viskositeten øker. Dette vil igjen skape grobunn for slam og harpiks.

Myke partikler
Myke partikler er en annen uoppløselig type av forurensninger som forårsaker problemer på en lang rekke hydrauliske applikasjoner, spesielt turbiner. Forurenset olje som inneholder metall- og fuktpartikler vil oksidere, noe som resulterer i nedbryting av oljen og et stigende «Total Acid Number» (TAN), og til slutt i dannelsen av harpiks. Denne prosessen skyter fart under temperatursvingninger (varme) som forårsaker varme punkter. Harpiks legger en klebrig film på komponentene i hydraulikksystemet, og fanger opp alle slags partikler. Harpiks er en av de mest undervurderte forurensningene og vil føre til redusert levetid på oljen, filtrene og systemet.

Vann
Faste partikler er den største årsaken til problemer i et hydraulikk- og smøreoljesystem. Vann kan også forårsake mange problemer, som rust og nedbryting av oljen ved oksidasjon. Vanninnhold i hydraulikkolje måles i RH prosent (Relativ Fuktighet), ppm (parts per million) eller % (vekt eller volum). Med vann i mineraloljer og flammehemmende oljer vil oljekvaliteten forringes.

Luft
I et hydraulikksystem er luften enten oppløst i oljen, eller forekommer som luftbobler. Fri luft vil skape problemer når den passerer gjennom systemets komponenter. Det kan forårsake trykkendringer som komprimerer luften og produserer mye varme i små luftbobler. Denne varmen kan ødelegge både tilsetningsstoffer og selve oljen. Skum i oljen er en god indikasjon på luftforurensning.

Du er velkommen til å laste ned Håndbok i oljerenhet på våre hjemmesider.

Kontakt Lekang Filter dersom du vil ha hjelp til å få oversikt over oljens tilstand, filterløsninger eller utstyr for overvåkning for et hydraulikksystem.  

 

Medlemsnyhet

Bedrift
Lekang Filter AS

Gamle Hobølvei 11
1550 Hølen
Norge
Lekang Filter AS

Send til en kollega

0.081