23948sdkhjf

Nye krav til helikopterdekk

| Medlemsnyhet | Bedrift R. Stahl Tranberg AS

Luftfartstilsynet har vedtatt en ny forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk. Kravene i forskriften skal være oppfylt innen 1. januar 2021.

15.mai 2019 vedtok Luftfartstilsynet en ny forskrift for offshore helikopterdekk med krav om statuslys (§36.c.). Statuslys skal varsle piloten om en eventuell situasjon ombord som kan være en risiko for innflygning og landing.  Kravene i forskriften er lagt til i NORSOK C-004:2019, 19.1 og skal være oppfylt innen 1. januar 2021.

Et sterkt rødt lys benyttes for å indikere en farlig situasjon. Dette lyset skal automatisk utløses av en brann- og gassalarm eller dersom helikopterdekket overstiger tillatt bevegelse (gitt av den integrerte HMS løsningen). Det finnes ulike alternativer for å koble til brann- og gassalarm og HMS løsningen til statuslys systemet. Fra et enkelt 24V signal til komplett integrert drift gjennom Modbus TCP/IP. Systemet bør ha mulighet for å kunne aktiveres/deaktiveres manuelt av HLO, som igjen betyr at systemet bør ha fleksible kontroll muligheter.

En annen viktig faktor å overveie ved innkjøp og installasjon av statuslys system, er at statuslyset skal være synlig fra alle innflyvningsvinkler og når helikopteret er på helikopterdekket. Dette betyr at ethvert objekt på dekket som kan hindre synligheten for statuslyset, genererer et behov for flere statuslys.

Det finnes to ulike lys i statuslys systemet, et hovedlys og et repeater lys. Hovedlysets funksjon er å varsle piloter ved ankomst, med en minimums rekkevidde på 0,75NM (1400m). For å sørge for synlighet 360° kan det være behov for flere statuslys. Repeaterlyset har en lav intensitet på maks 60cd og kan benyttes for å bidra til å oppfylle kravet om synlighet på dekket, men ikke til å oppfylle kravet om 360° synlighet ved innflygning.

Formålet for innføringen av statuslys systemet er å gi en umiddelbar advarsel til piloter om en farlig situasjon på dekk, i samarbeid med kommunikasjon fra HLO til helikopteret. Ettersom statuslys anses som et nødvendig sikkerhetssystem, må det være tilkoblet UPS, på lik linje med perimeter- og flombelysning.

Referanser:

“Forskrift om luftfart med helicopter – bruk av offshore helikopterdekk” FOR-2019-05-14-604, §36c:
c) Et visuelt varslingssystem (statuslys) som indikerer status for helikopterdekket, og som aktiveres automatisk dersom det oppstår en situasjon som utgjør en uakseptabel risiko for helikopteroperasjon. Varslingssystemet må kunne overstyres manuelt av HLO. Varslingssystemet må

i. være synlig for helikopterbesetningen fra alle innflygingsretninger og når helikopteret står på helikopterdekket

ii. kunne dimmes slik at det ikke blender helikopterbesetningen

iii. være koblet opp mot installasjonens system for registrering av gassutslipp, slik at det aktiveres automatisk dersom gassnivået når farlig nivå

iv. være koblet opp mot installasjonens system for registrering av bevegelser på helikopterdekket, slik at det aktiveres når bevegelsene overstiger begrensningene.

NORSOK C-004:2019, 19.1:

The helideck shall be suitably lit for operations at night and under reduced visibility conditions. The pilots shall on approach, be able to identify the helideck and have a clear view of the helideck landing area. Structures and building surfaces around the helideck shall be illuminated to provide a good visual cueing environment for operations at night. The helideck lighting shall consist of perimeter lights, floodlights, status lights and lowered perimeter walkway lights.

Dersom du ønsker å vite med om R. STAHL TRANBERG Statuslys system, ta kontakt med oss på info.no-st@r-stahl.com.


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
R. Stahl Tranberg AS

Strandsvingen 6
4032 Stavanger
Norge
R. Stahl Tranberg AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.062