23948sdkhjf

Slik kan brannvernrapporten gi deg bedre økonomisk styring

| Medlemsnyhet | Bedrift Noha Norway AS

Er du eier eller driftsansvarlig for et bygg, vet du forhåpentligvis at alt brannvernutstyret i bygget skal kontrolleres årlig og i enkelte tilfeller oftere.

Og at det må utføres servicer med jevne mellomrom. Sannsynligvis er du også forberedt på kostnadene som kommer i forbindelse med dette. Eller?

Alle er nemlig ikke det. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan bruke rapporten etter en gjennomført kontroll for å lage et budsjett som gir deg forutsigbarhet når det gjelder framtidige kostnader knyttet til kontroll, service og vedlikehold av brannvernutstyr.

DIGITAL RAPPORT
En årlig kontroll innebærer en gjennomgang hvor det blir sjekket at alt utstyr fungerer som det skal.

Når vi i NOHA utfører kontroller leverer vi en elektronisk rapport i etterkant. Den inneholder oversikt over brannslokkere og andre slokkepunkt; installasjonsdato, servicetype, tid for neste service, med mer. I artikkelen Hva bør en rapport etter gjennomført kontroll av brannvernutstyr inneholde, kan du lese mer om hva som inngår i en fullstendig rapport.

SLIK KAN DU LAGE ET BUDSJETT BASERT PÅ BRANNVERNRAPPORTEN
Rapporten du får etter gjennomført kontroll av alt slokkeutstyr, er et godt utgangspunkt for å lage et budsjett. Budsjettet kan gjerne utarbeides for en periode på 3-5 år fram i tid, da det henger sammen med tidsintervall for servicer. Ved å lage et budsjett blir det mulig å forutse store deler av kommende kostnader. Kostnader som faktisk for noen kan bli en betydelig post i regnskapet hvis bygget har mange apparater. La oss se på det:

ÅRLIG KONTROLL
Kostnaden knyttet til den årlige kontrollen er enkel å forutse – du kan regne med at den vil være noenlunde lik den forrige. Men utover dette vil kostnadene variere. Blant annet må du ta hensyn til:

SERVICEINTERVALL PÅ BRANNSLOKKINGSUTSTYRET
Med jevne mellomrom må utstyret gjennomgå en utvidet service (c-service) på verksted, noe som naturlig nok, vil innebære høyere kostnader sammenlignet med år hvor det bare er vanlig kontroll.

Apparater med pulver og CO² skal ha service hvert 10. år
Apparater som slokker med skum og vann skal ha service hvert 5. år
Brannslanger skal trykktestes hvert 5. år
Automatiske slokkeanlegg for frityr: Skal ha c-service hvert 5. år, samt to årlige kontroller
Hvis du kjenner produksjonsåret på slokkeutstyret, kan du dermed forutse når du må ta høyde for økte kostnader. Er alle håndslokkerne produsert samme år, eller er det stor variasjon? Dette kan brannvernrapporten fortelle deg.

Les videre her.

Medlemsnyhet

Bedrift
Noha Norway AS

Orstadvegen 124
4353 Klepp Stasjon
Norge
Noha Norway AS

Send til en kollega

0.062