23948sdkhjf

Filterløsning fra Øwre-Johnsen

| Medlemsnyhet | Bedrift Øwre-Johnsen as

Kunde imponert og svært fornøyd med CJC

BAKGRUNN
Kunden har over flere år hatt store utgifter knyttet til stans og vedlikehold på knuseren. Årsaken til utfordringene har vært knyttet til vann og partikler i olje, som har medført stor slitasje på utstyret. Ca èn gang i året har man tradisjonelt skiftet olje. Oljen har da alltid vært svært skitten.

Kunden har tidligere prøvd med offline-filter fra en av våre konkurrenter uten å ha oppnådd noen gevinst. Skepsisen var derfor stor før de bestemte seg for å prøve med et CJC-filter.

OLJEPRØVER FØR INSTALLASJONEN
Øwre-Johnsen startet høsten 2018 med å ta oljeprøve før installasjon av filter. Kunden hadde hatt store problemer, et annet system hadde vært forsøkt, men koblet ut igjen etter dårlige resultater.

SYSTEMVALG, CJC HDU 27/54
Når Øwre-Johnsen velger ut riktig filter til våre kunder er det en rekke forhold som er avgjørende for at kunden får en løsning som blir god nok til å fungere over lang tid. Hvilken type applikasjon Øwre-Johnsen jobber med er avgjørende for hvor mye vann og partikkelhåndtering vi trenger å ta høyde for. Videre er oljetype, temperatur og oljevolum alle med på å påvirke vårt valg av riktig filtersystem og riktig innsatstype.

GEVINSTER
Kunden endrer frekvensen på oljeskift fra ca 1 gang i året til 1 gang hvert fjerde år. Den største gevinsten kommer imidlertid fra reduserte kostnader knyttet til systemstopp med bakgrunn i uren olje. Dette gir kraftig reduksjon i kostnader til reservedeler og betydelig økt produktivitet på knuseren.

Før filteret ble installert opplevde kunden system-sammenbrudd 2 ganger i året. Etter filteret ble installert har det ikke vært noen stopp.

Generelt kan vi si at en forbedring av oljen fra 24/22/19 (her var den enda skitnere) til 16/14/11 gir en forlenget levetid på minst 8-10 ganger for lager, gir og andre mekaniske komponenter i berøring med oljen.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Øwre-Johnsen as

Øvre Flatåsveg 16
7079 FLATÅSEN
Norge
Øwre-Johnsen as

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.102