23948sdkhjf

Fluke effekt og energiloggere

| Medlemsnyhet | Bedrift IKM Instrutek AS

En veiledning til 30 dagers laststudier med Fluke effekt og energiloggere

Når du øker belastningen på et eksisterende elektrisk anlegg eller forsyningsnett, må du først finne ut om det eksisterende systemet tåler de nye lastene. Hvis du for eksempel allerede belaster et anlegg med 600 A, kan du egentlig legge til en last på 100 A? Vil det føre til at systemet går over kapasiteten? Før du svarer på det, må du stille et annet spørsmål: Hvilken last er den største på systemet nå?

Dette må du vite:
Lokale elektrisitetsmyndigheter må vanligvis vite svarene på disse spørsmålene før de kan utstede tillatelser. Dessuten trenger du omfattende kunnskaper om dagens belastning for å kunne vurdere eventuelle nye systemer du planlegger å installere. For å fastslå kapasiteten til eksisterende utstyr må du ta høyde for størrelsen på den innkommende lederen, de nominelle verdiene til utstyret og om det er plass til nye kretser. For å kunne fastslå nåværende belastning må du enten beregne de eksisterende lastene nøyaktig, eller måle dem. 

Hvordan disse beregningene utføres i verden, varierer, men det er vanlig å bruke noen strøm- og energimålinger til å utvikle en trygg og pålitelig løsning på problemet. 

I mange deler av Nord-Amerika gir Artikkel 220 i National Electrical Code for 2014, veiledning i to metoder for å fastslå eksisterende laster og den maksimale etterspørselen systemet sannsynligvis er i stand til å håndtere. NEC definerer etterspørsel som gjennomsnittet av lastenes samlede effektforbruk per 15-minuttersintervall. Den primære NEC-metoden for å fastslå eksisterende belastning og maksimal etterspørsel, er å finne den maksimale etterspørselen i løpet av en periode på ett år. Men dette fungerer bare hvis du har ett års etterspørselsdata. Den alternative metoden er å registrere etterspørselen over en 30-dagersperiode for å finne den typiske maksimumsetterspørselen. Denne artikkelen beskriver den 30 dager lange registreringsmetoden som kalles en laststudie.

NEC presiserer at:
- Den høyeste etterspørselen er den største etterspørselen for hele anlegget.
- Du bør ta målinger når bygningen er i bruk.
- Ta med oppvarmings- og avkjølingslaster, avhengig av hva som er størst, eller korriger for å redegjøre for disse belastningene.
- Legg til andre periodiske laster.

Som alltid er lokale myndigheter ansvarlige for å tolke det elektriske regelverket og målingene. Lokale forskrifter bestemmer når en laststudie skal utføres, nøyaktig hvilke opplysninger som kreves samt evalueringsprosessen. Sørg for at du forstår de lokale kravene før du starter en laststudie. NEC-tilnærmingen gir en logisk metode som kan tilpasses etter lokale krav. Gjennomføring av laststudier med en Fluke effekt- og energilogger består kun av fem, enkle trinn:

FEM enkle trinn for å utføre en laststudie med Fluke effekteller energilogger
1. Koble til mateledninger eller forsyningsnett.
2. Still inn nettparametere.
3. Still inn opptakstid.
4. Start opptak.
5. Last ned og vurder målingene.

Husk å merke av disse punktene for å sikre at loggeøkten blir vellykket.

Les hele artikkelen her>>

Medlemsnyhet

Bedrift
IKM Instrutek AS

Elveveien 28
3262 Larvik
Norge
IKM Instrutek AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.064