23948sdkhjf

E-LAND: Vant prestisjefylte EU-midler til utvikling av smarte havner

| Medlemsnyhet | Bedrift Schneider Electric Norge AS

Schneider Electric har sammen med Smart Innovation Norway, Borg Havn og flere europeiske partnere vunnet prosjektstøtte på 60 millioner kroner fra Horizon 2020, EUs prestisjefylte forsknings- og innovasjonsprogram.

 Prosjektsøknaden for E-LAND ble rangert som den beste av totalt 24 søknader innenfor temaet «Integrated Local Energy Systems (Energy Islands)», med hele 14,5 av totalt 15 poeng.

– Inntrykket mitt er at klyngesamarbeidet i Halden bidrar med en svært relevant kompetanse i både internasjonal og nasjonal sammenheng. Det blir spennende å følge med på dette prosjektet framover, kommenterer forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Vinnerprosjektet E-LAND har oppstart i desember 2018 og løper frem til juni 2022. Målet med prosjektet er å finne optimal bruk av flere likestilte energikilder (energivektorer) i kombinasjon med ordinær strøm. E-LAND fokuserer på smart bruk av ulike energikilder som solceller (PVs), gass og fjernvarme. I tillegg benytter man seg av ordinær strømforsyning gjennom el-nettet, samt lagring av energi, både termisk og i batterier.

Pilotprosjektet Borg Havn – en smart skipshavn
Prosjektet kjører tre piloter i Europa, og den norske piloteringen foregår hos prosjektpartneren Borg Havn utenfor Fredrikstad. Borg Havn er en stor anløpshavn som forbruker store mengder energi gjennom ulike energikilder. Området består av mange ulike typer bygninger og leietagere, og gjennom E-LAND-prosjektet ønsker man nå å integrere alle bygninger og energikilder i ett felles styringssystem ─ Schneider Electric sin IoT-plattform, EcoStruxure™.

EcoStruxure er en integrasjonsplattform med et toppsystem som kobler alle energikildene sammen. Med dette styringssystemet kan man analysere og optimalisere forbruket basert på forskjellige scenarier. Schneider Electric sine EcoStruxure-løsninger støtter opp om bruk av algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) og optimaliserer slik at energikostnaden og samfunnsbelastningen vil bli minimalisert. Målet er at prosjektet som blir utført ved Borg Havn skal danne grunnlaget for fremtidens smarte skipshavner.

Innfrir strenge EU-krav
Per Gjerløw, som leder Schneider Electric Norge sin del av prosjektet, kommenterer:

─ E-LAND og arbeidet rundt Borg Havn er svært viktig for oss å delta i, slik at vi aktivt kan være med å utvikle energieffektive og samfunnsfokuserte løsninger. Å få være med på å definere og utvikle fremtidens intelligente løsninger og standarder for anløpshavner er vi veldig stolte av. I dette EU-prosjektet får vi virkelig testet ut mulighetene som ligger i vår ExcoStruxure-plattform, gjennom optimalisering av energibruken på tvers av flere infrastrukturområder. Her kobler vi eldistribusjon, gass, fjernvarme, byggautomasjon, solcellepanel og batterier sammen på en helt ny måte ─ i ett og samme styringssystem.

– EU har strenge krav til støtte i sine utlysninger, så at søknaden vår ble rangert som best må regnes som et skikkelig kvalitetsstempel, legger Gjerløw til.

Utnytter energi på en ny måte
E-LAND-prosjektet har mål om å utvikle og demonstrere verktøy for energisystemer som kan takle tekniske, forretningsmessige og sosiale utfordringer. Prosjektet dreier seg hovedsakelig om klimaresistent energiforsyning i de utfordrende økosystemene som finnes i isolerte og landlige områder. E-LAND skal levere flere nye, teknologiske, forretningsmessige og samfunnsengasjerende verktøy som bidrar til å redusere CO2-utslipp i isolerte samfunn.

I en ny, klimavennlig og energieffektiv økonomi vil forbrukeren få en mer aktiv rolle. E-LAND snur det tradisjonelle tekniske fokuset opp-ned. Utviklingsarbeidet starter med å analysere dynamikken i samfunnene hvor handlingene skal skje. Slik fokuserer man ikke bare på det energiselskapene ønsker, men også forbrukernes behov. Sluttbrukere skal være involverte som aktive deltakere i prosjektet og vil ta del i utviklingen av ulike verktøy.

Foto: Smart Innovation Norway


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Schneider Electric Norge AS

Sandstuveien 68
0607 Oslo
Norge
Schneider Electric Norge AS

Send til en kollega

0.07