RSS feeds på Metal Supply

RSS feeds gir deg muligheten for å få nyheter, annonser, stillinger og andre oppslag fra Metal Supply levert direkte til ditt e-post program eller RSS-leser. Det krever kun at du setter din foretrukne RSS-leser opp til å abonnere på Metal Supply's feeds. Hvis du ikke allerede har en RSS-leser, kan du finne links til 2 programmer nederst på denne siden.

Metal Supply tilbyr seks forskjellige RSS feeds:

Nyhetsoverskrifter fra Metal Supply
Dette feed gir deg de seneste nyhetsoverskrifter fra Metal Supply. Du kan lese hver eneste artikkel ved å klikke på linket i feedet.

Annonser fra markedsplassen på Metal Supply
Dette feed gir deg de seneste innlegg på markedsplassen fra Metal Supply. Du kan lese hele annonsen direkte i din RSS-leser.

Leverandør søkes oppslag fra Metal Supply
Dette feed gir deg de seneste oppslag etter leverandører på Metal Supply. Du kan lese hele oppslaget direkte i din RSS-leser.

Kapasitet tilbys oppslag fra Metal Supply
Dette feed gir deg de seneste oppslag for ledig kapasitet fra Metal Supply. Du kan lese hele oppslaget direkte i din RSS-leser.

Ledige stillinger fra Metal Supply
Dette feed gir deg de seneste jobboverskrifter fra Metal Supply. Du kan lese hvert oppslag ved å klikke på linket i feedet.

Kurser fra Metal Supply
Dette feed gir deg de seneste kurs innlegg fra Metal Supply. Du kan lese hvert oppslag ved å klikke på linket i feedet.


Du skal ha en RSS-leser for å bruke Metal Supply's RSS feeds. Det er en stor sannsynlighet at ditt e-post program allerede understøtter RSS, men ellers er her et par alternative programmer til RSS-lesning:

FeedReader er en populær og gratis RSS-leser.
Awasu er en moderne og innovativ RSS-leser.

Hvordan du abonnerer på Metal Supply's RSS feeds varierer alt etter hvilken RSS-leser du bruker. I de fleste tilfeller er det veldig enkelt, og det finnes hjelp til programmet hvis der skulle være tvil.

Send til en kollega

0.06