Kategorier
Sett inn kompetansen nå!

Styringssystem for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Tilbys
Opprettet
Utløper
30. november 2016
Identifikasjon og håndtering av risikomomenter i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er en utfordring i alle virksomheter. Noen bedrifter har en veldig høy risiko som skal tas hånd om, mens i andre er risikoen ikke like åpenlys. Men man bør likevel huske på at all typer risiko – forårsaket av f.eks. dårlig ventilasjon, belastningsskader, fall eller forgiftning – kan ikke bare resultere i alvorlige helseproblemer for dine medarbeidere, men også føre til høye kostnader og betydelige produksjonstap.

Inspectas tjenester baserer seg på nøyaktig og kompetent risikovurdering og -analyse av arbeidsplassen. Våre kvalifiserte eksperter gjennomgår og finner eksisterende risikofaktorer slik at du kan ta bedre avgjørelser med hensyn til utviklingen av nødvendige sikkerhetsforanstaltninger. Våre tjenester vil ikke bare redusere muligheten for ulykker og skader, men vil også gi svar på hva som skal til for å skape et bedre og sikrere arbeidsmiljø.

Med vår assistanse kan du bedre forså hvilke skadelige og farlige faktorer som eksisterer i ditt arbeidsmiljø, hvor stor risikoen er og hvem som er utsatt for risikoen. Vi vil også komme med anbefalinger om forebyggende tiltak og hvem som bør gjennomføre dem og når de bør gjennomføres. Våre analyser vil også hjelpe deg med å vurdere hvor mye forebyggende tiltak vil koste.

Fordeler
- Hjelper deg med å forebygge ulykker og skader.
- Gir deg verktøy til å håndtere helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
- Er med til å skape et bedre, sikrere og mer produktivt arbeidsmiljø.
- Gir deg klare anbefalinger om fremtidige tiltak.
- Øker bevisstheten om risiko blant medarbeiderne.Utbyder
Inspecta AS
Herbergveien 2
1710 Sarpsborg
Norge

Anne-Cathrine Sandø
Telefon: +47 69101710
Fax: +47 69101720


Se nettsiden
Se flere kompetanser
Se hele profilen
Kontakt utbyder

Send til en kollega

0.47